• Gratis verzenden vanaf 2 gordijnrails
  • 5% Korting vanaf 5 gordijnrails
  • Interstil Gratis Verzenden
  • Gratis verzenden vanaf 2 gordijnrails
  • 5% Korting vanaf 5 gordijnrails
  • Interstil Gratis Verzenden

Privacy verklaring

 


RoedesOnline
Pinksterbloemweg 144
1338 RG Almere,
is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
RoedesOnline
Pinksterbloemweg 144
1338 RG Almere
+31 36 5350019
https://www.roedesonline.nl
RoedesOnline is onderdeel van JennySimone Interieur te Almere, KVK 39083324.

J. Mulder is de Functionaris Gegevensbescherming van RoedesOnline.
Hij/zij is te bereiken via info@RoedesOnline.nl

Verwijdering van uw persoonsgegevens
Wilt u uw gegevens en bestelhistorie bij RoedesOnline laten verwijderen, stuur dan een email aan info@RoedesOnline.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken:
RoedesOnline verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten:
• U heeft een bestelling geplaatst
• U heeft een email of contactformulier ingestuurd.

Op basis van de Grondslag ‘Overeenkomst’ worden persoonsgegevens verwerkt. De verwerking is noodzakelijk voor het uitvoeren van uw bestelling.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken om uw bestelling uit te voeren en bij u thuis te bezorgen.
• Voor- en achternaam
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• Bedrijfsnaam indien van toepassing
• KvK nummer indien van toepassing

Bank- en betaalgegevens worden niet door RoedesOnline geregistreerd.
De betalingen verlopen via onze partner MultiSafepay. Via hen maakt RoedesOnline gebruik van de volgende betaalmethoden: iDEAL, Bancontact, Belfius, KBC, Sofort. Zie hier het privacybeleid van MultiSafepay

Bij een bankoverschrijving naar RoedesOnline kunnen we uw naam en bankrekeningnummer inzien. Deze betaalgegevens worden bewaard.
Met onze bankrelatie hebben wij een overeenkomst gesloten voor de geheimhouding van uw gegevens.

Geautomatiseerde besluitvorming
RoedesOnline maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming ten aanzien van de orderverwerking.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:
RoedesOnline bewaart uw persoonsgegevens/ ordergegevens gedurende de garantietermijn van de bestelde goederen.
RoedesOnline bewaart de orderbevestiging en het e-mail contact naar aanleiding van uw bestelling voor de volgende doeleinden:
• Om vragen over uw product te kunnen beantwoorden.
• Om een her-bestelling mogelijk te maken.
• Om service te kunnen verlenen.
• Ten behoeve van de garantie op uw bestelling.

Het email-contact tussen RoedesOnline en haar klanten wordt passief bewaard.
De orderhistorie in de webshop blijft bewaard.
De papieren prints van orders wordt na 2 jaar vernietigd.
De bewaartermijn van bestellingen incl. NAW-gegevens ligt bij RoedesOnline op 15 jaar.

Persoonsgegeven delen met leveranciers:
Om uw bestelling uit te kunnen voeren delen wij uw naam- en adresgegevens, mailadres en telefoonnummer met de volgende leveranciers:
Decoline, INTR, Interstil, Indivipro, Cult, Forest en XXL-Designroeden.
# Deze leveranciers hebben een AVG-overeenkomst/ bewerkersovereenkomst met RoedesOnline. RoedesOnline blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Persoonsgegeven delen met vervoerders:
De RoedesOnline leveranciers verstrekken de NAW-gegevens aan de volgende vervoerders om uw bestelling te kunnen bezorgen:
HST/ Transmission, van den Heuvel Logistiek, NEDistri Service, Ontime Logistics, PostNL, Embregts Transport, GLS en UPS.

Verkopen van persoonsgegevens aan derden
RoedesOnline verkoopt uw gegevens niet aan derden.

Doorgifte gegevens buiten EU
RoedesOnline heeft geen contacten met partners buiten de EU.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
RoedesOnline gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Websites van derden
De RoedesOnline website bevat hyperlinks naar websites van derde partijen.
Links worden geplaatst voor u als service, zoals bijvoorbeeld naar Interstil, Forest, MotionBlinds, Youtube en Vimeo
U verkiest geheel uit eigen interesse deze links te volgen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@RoedesOnline.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. RoedesOnline zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

RoedesOnline wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
RoedesOnline neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

RoedesOnline heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw gegevens te beschermen tegen verlies of oneigenlijke verwerking. Zo wordt gebruik gemaakt van een firewall en versleutelingsmaatregelen ter voorkoming van toegang tot gegevens door onbevoegde derden. Onze systemen worden steeds tijdig voorzien van beveiligings-updates.

De complete webshop inclusief persoonsgegevens is opgeslagen op een beveiligde server-locatie. Er wordt gelogd wie toegang heeft tot de gebruikersdata. Slechts een selecte groep medewerkers heeft op basis van zijn of haar functieprofiel toegang tot de klantendata. Die medewerkers die toegang hebben tot de klantendata worden vooraf getraind en geïnstrueerd hoe met deze data om te gaan en er rust een geheimhoudingsplicht op hen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze Klantenservice of via info@RoedesOnline.nl

 


« Terug naar het service overzicht