Privacy Policy

Privacy- en veiligheidsbeleid | RoedesOnline
Cookie wetgeving
Winkelen bij RoedesOnline en de Privacy wetgeving
RoedesOnline.nl respecteert de privacy rechten van de webshop bezoekers en webshop klanten.
RoedesOnline.nl erkent het belang van het beschermen van de persoonsgegevens van haar klanten.
RoedesOnline.nl bereidt zich voor op de invoering van de AVG (die op 25 mei 2018 van toepassing zal zijn).

Welke persoonsgegevens worden er opgeslagen:
Alleen de door uzelf ingevoerde gegevens worden door RoedesOnline.nl opgeslagen in het klantenbestand.
Dat zijn:
1. de door u zelf ingevoerde naam en adres gegevens – inclusief het emailadres, de telefoonnummers en het afleveradres.
2. de door u ingevoerde bestelling.
Er worden geen andere gegevens van u bewaard en opgeslagen.
Betaalgegevens en iDEAL transacties worden niet door RoedesOnline.nl geregistreerd en binnen de context van de webshop bewaard.
RoedesOnline.nl maakt geen gebruik van betaalpartners.

Bezwaar maken tegen het bewaren van klantgegevens
Indien u bezwaar heeft tegen de registratie en het bewaren van uw klantgegevens, neemt u contact op met RoedesOnline.
Op eerste verzoek zullen wij uw gegevens na het afronden van de bestelling verwijderen.
Het verzoek kunt u richten aan RoedesOnline via het Contactformulier

Hoe beveiligt RoedesOnline mijn persoonlijke gegevens?
Een beveiligd netwerk beschermt alle klantgegevens.

RoedesOnline en de Cookie wetgeving.
Op 5 juni 2012 is er nieuwe regelgeving van kracht geworden met betrekking tot het gebruik van zogeheten “cookies” op webpagina’s. Deze regels zijn verwerkt in artikel 11.7a van de Telecommunicatiewet.

Wat zijn cookies?
Cookies zijn kleine tekstbestanden die op een computer, telefoon of tablet worden geplaatst. De cookies worden uitgelezen door de browser (o.a. Google Chrome, Internet Explorer, Safari, Firefox) bij het openen van een internetpagina.
Zolang u als gebruiker geen persoonsgegevens invult op de door u bezochte site, kan een cookie deze informatie ook niet bevatten. Cookies zijn in principe niet gevaarlijk. Het zijn geen computerprogramma's en ze kunnen niet worden gebruikt om computervirussen te verspreiden.

Cookies om uw bestelling af te handelen.
RoedesOnline gebruikt cookies voor het afhandelen van uw bestelling.
Er worden cookies gebruikt om het volgende mogelijk te maken:
* Plaatsen van artikelen in het winkelwagentje.
* Het terugvinden van uw winkelwagentje.
* Het terugvinden van uw Verlanglijst.
* Het afhandelen van het bestelproces.

Voor het gebruik van deze cookies hoeft u geen toestemming te geven.

Cookies voor webstatistieken
RoedesOnline.nl maakt gebruik van webstatistieken. Door deze gegevens te analyseren, kan de website nog beter op de bezoeker worden afgestemd. De verzamelde gegevens worden niet voor een ander doel gebruikt of aan derden ter beschikking gesteld.

RoedesOnline.nl verzameld o.a. de volgende statistieken:
* Wat de favoriete pagina’s zijn van de bezoekers.
* Hoe de bezoekers naar de site zijn gekomen.
* Welke pagina’s u niet interessant vindt.
* Op welk tijdstip de webshop wordt bezocht.
* De browser die wordt gebruikt. (zoals Internet Explorer, Safari, Mozilla Firefox of Google Chrome)
Hier wordt gebruik gemaakt van de Standaardcookies (worden alleen geplaatst indien u toestemming geeft).

Facebook en Twitter cookies
RoedesOnline.nl maakt geen gebruik van Facebook en Twitter cookies.

Third-party cookie en Affiliate parters.
Een third-party cookie ‘volgt’ een gebruiker langere tijd over verschillende websites en is zo in staat een zogeheten “profiel” van een gebruiker op te bouwen. Hierbij worden cookies gebruikt voor gerichte online reclame.
RoedesOnline heeft geen third-party cookies
RoedesOline.nl maakt geen gebruik van affiliate partners en volgsystemen. Het bezoek aan andere sites wordt uitdrukkelijk niet gevolgd door cookies van affiliate partners en RoedesOnline.nl.

Wat gebeurt er als ik me afmeld voor cookies?
Als u ervoor kiest om u af te melden voor cookies dan is het u niet mogelijk om een bestelling te plaatsen bij RoedesOnline.nl. U kunt wel nog steeds alle pagina’s bekijken op onze webshop.

Hoe kan ik me afmelden voor cookies?
U kunt als gebruiker cookies op uw computer beheren via de internetbrowser die u gebruikt. Hierbij kunt u ook aangeven dat u graag geïnformeerd wilt worden telkens als er een cookie wordt aangeboden. Hieronder leggen wij uit hoe u cookies via de meest populaire internetbrowsers kunt beheren:

Zoek uit welke internetbrowser u gebruikt
Op uw pc: klik op 'Help' aan de bovenkant van uw browser en kies 'Over'
Op een Apple Mac: klik op het Apple-menu en kies 'Over' (zorg ervoor dat de browser geopend is).

Opt-out van cookies in Internet Explorer
In Internet Explorer kunt u het niveau van de cookie-filter selecteren:
• Kies 'Extra'
• Klik op 'Internet-opties'
• Klik op het tabblad 'Privacy'
• Verplaats de schuifregelaar om uw instellingen te kiezen

Voor meer gedetailleerde privacy instellingen klikt u op 'Geavanceerd' of gaat u naar http://windows.microsoft.com/nl-NL/windows-vista/Block-or-allow-cookies

Opt-out van cookies in Safari
• Kies 'Voorkeuren' uit het Safari-menu
• Selecteer 'Beveiliging'
• Cookie-instellingen worden getoond
• Kies uw instellingen

Meer info via https://support.apple.com/kb/PH21411

Opt-out van cookies in Google Chrome
In Google Chrome staan standaard alle cookies aan. U kunt het gedrag van first-party en third-party cookies zelf beheren of volledig blokkeren:
• Klik op het menu 'Extra'
• Selecteer ‘Browsergegevens wissen’
• Klik op de ‘Cookies en andere site- en plug-ingegevens verwijderen’

Meer info via https://support.google.com/chrome/answer/95647

Opt-out van cookies in Mozilla Firefox
In Mozilla Firefox kunt u instellen welke sites cookies mogen instellen en hoe lang ze bewaard blijven. Ook kunt u uw bestaande cookies bekijken en beheren:
• Klik op 'Menu' en vervolgens 'Opties'
• Selecteer 'Privacy'
• Selecteer 'Cookies'
• Kies uw instellingen

Meer info via https://support.mozilla.org/t5/Cookies-and-cache/Cookies-die-websites-gebruiken-om-uw-voorkeuren-te-volgen-in-en/ta-p/9870

Afmelden voor Flash-cookies
Als u Flash-cookies op uw computer wilt beheren biedt de website van Adobe's tools om dit te doen. Indien u Mozilla Firefox gebruikt om online te kunnen surfen, kunt u gebruik maken van add-ons en zo Flash-cookies verwijderen.

 

List of cookies we collect

The table below lists the cookies we collect and what information they store.

COOKIE nameCOOKIE Description
CART The association with your shopping cart.
CATEGORY_INFO Stores the category info on the page, that allows to display pages more quickly.
COMPARE The items that you have in the Compare Products list.
CURRENCY Your preferred currency
CUSTOMER An encrypted version of your customer id with the store.
CUSTOMER_AUTH An indicator if you are currently logged into the store.
CUSTOMER_INFO An encrypted version of the customer group you belong to.
CUSTOMER_SEGMENT_IDS Stores the Customer Segment ID
EXTERNAL_NO_CACHE A flag, which indicates whether caching is disabled or not.
FRONTEND You sesssion ID on the server.
GUEST-VIEW Allows guests to edit their orders.
LAST_CATEGORY The last category you visited.
LAST_PRODUCT The most recent product you have viewed.
NEWMESSAGE Indicates whether a new message has been received.
NO_CACHE Indicates whether it is allowed to use cache.
PERSISTENT_SHOPPING_CART A link to information about your cart and viewing history if you have asked the site.
POLL The ID of any polls you have recently voted in.
POLLN Information on what polls you have voted on.
RECENTLYCOMPARED The items that you have recently compared.
STF Information on products you have emailed to friends.
STORE The store view or language you have selected.
USER_ALLOWED_SAVE_COOKIE Indicates whether a customer allowed to use cookies.
VIEWED_PRODUCT_IDS The products that you have recently viewed.
WISHLIST An encrypted list of products added to your Wishlist.
WISHLIST_CNT The number of items in your Wishlist.